# » course » networking » advanced

Sieci Komputerowe 3

Poziom zaawansowany

 1. BHP, Zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej. Zapoznanie rozkładem materiału, zasadami oceniania i wymaganiami na poszczególne oceny
 2. Wirtualizacja sieci, symulacja pracy sieci
 3. Instalacja i konfiguracja serwera opartego na systemie Linux Debian
  1. Serwer Linux - Przygotowanie maszyny wirtualnej (wirtualizacja sieci)
  2. Serwer Linux - Instalacja systemu
  3. Serwer Linux - Konfiguracja sieci
  4. Serwer Linux - Instalacja i konfiguracja SSH
  5. Serwer Linux - DHCP, dynamiczna konfiguracja adresacji hostów w sieci
  6. Serwer Linux - DNS, serwer nazw domenowych
  7. Serwer Linux - Serwer HTTP (www) + baza danych + PHP
 4. Instalacja i konfiguracja serwera opartego na systemie Windows Server
  1. Serwer Windows - Przygotowanie maszyny wirtualnej dla systemu Windows Server (wirtualizacja sieci)
  2. Serwer Windows - Instalacja i konfiguracja systemu Windows Server
  3. Serwer Windows - Instalacja i konfiguracja roli 'Serwer sieci Web (IIS)' w systemie Windows Server (IIS)
  4. Serwer Windows - Pulpit zdalny, użytkownicy i grupy lokalne w systemie Windows Server (RDP)
  5. Serwer Windows - Routing i dostęp zdalny - Windows Server jako router (NAT)
  6. Serwer Windows - Autokonfiguracja sieci - serwer DHCP w sieci lokalnej w oparciu o system Windows Server (DHCP)
  7. Serwer Windows - Serwer DNS w sieci lokalnej w oparciu o system Windows Server (DNS)
  8. Serwer Windows - Współpraca wielu usług na serwerze w sieci lokalnej (VHOST+DNS+DHCP+NAT)
 5. Montaż i konfigurcja sieci komputerowej
 6. Adresacja w sieciach komputerowych
  1. IPv4
  2. Zasady poprawnej adresacji IPv4 w sieciach komputerowych
  3. IPv6